Käyttöehdot

1. Yleistä

Nämä yleiset ehdot (”ehdot”) (yhdessä tässä mainittujen asiakirjojen kanssa) luovat ehdot, jotka koskevat verkkokaupan haicolours.com (“verkkokauppa”) käyttöä, tuotteiden ostamista verkkokaupasta ja kaupallisia suhteita sinun ja Berner Oy:n välillä (“Berner”, “me”, “meidän” tai “me”). Ehtoja sovelletaan kaikkiin verkkokauppaan liittyviin toimintoihisi riippumatta laitteesta, jota käytät verkkokaupan selaamiseen.

Erityiset ehdot verkkokauppatuotteiden ostamiselle on määritelty Ostoehdoissa osoitteessa haicolours.com.

Nämä ehdot ja näissä ehdoissa tarkoitetut asiakirjat sisältävät sekä sinun että Berner Oy:n oikeudet ja velvollisuudet verkkokaupoissa. Verkkokauppaa käyttämällä vakuutat, että olet perehtynyt kullakin hetkellä voimassa oleviin ehtoihin ja sitoudut noudattamaan niitä.

2. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Verkkokauppa toimitetaan sellaisenaan, ja käytät verkkokauppaa omalla vastuulla. Pyrimme pitämään verkkokauppaa jatkuvasti käytettävissäsi, mutta meillä on oikeus väliaikaisesti poistaa verkkokauppa esimerkiksi huolto-, ylläpito- ja muista syistä. Emme ole vastuussa palvelun keskeytyksistä, jotka johtuvat palveluntarjoajien tietoyhteyksien häiriöistä tai järjestelmävirheistä. Pidätämme oikeuden hylätä minkä tahansa tilauksen oman harkinnan mukaisesti

Verkkokauppa ei ehkä ole saatavana kaikissa maissa, ja se voi olla saatavana vain tietyillä kielillä. Verkkokaupan toiminta tai ominaisuudet voivat riippua käytetyn laitteen yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä ja sisällön muodoista.

Emme ole vastuussa välittömistä, epäsuorista tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista. Kaikissa tapauksissa vastuumme on aina rajoitettu korkeintaan sellaiseen vastuuseen, joka on pakollisen lainsäädännön mukainen.

3. Tietoturva ja tietosuoja

Käsittelemme sinusta ja palvelun kautta keräämiäsi henkilötietoja sovellettavan henkilötietolainsäädännön edellyttämällä ja valtuuttamalla tavalla.

Henkilötietojen käsittely ja evästeiden käyttö on määritelty tarkemmin tietosuojakäytännössä (https://www.berner.fi/privacy-policy/asiakasrekisteri/)

Pyrimme kehittämään ja ylläpitämään korkeatasoista tietoturvaa verkkokaupassa. Emme ole vastuussa mistään verkkokaupan linkkien kautta saatavilla olevasta kolmansien osapuolien sisällöstä, emmekä voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien turvallisuutta ja luottamuksellisuutta. Kun napsautat ulkoisiin sivustoihin johtavia linkkejä, sinut ohjataan pois verkkokaupasta ja käytät kolmansien osapuolien verkkosivustoja omalla vastuulla.

4. Immateriaalioikeudet

Kaikki verkkokaupan immateriaalioikeudet ja niiden sisältö kuuluvat Bernerille tai kolmannelle osapuolelle. Tekijänoikeuksien alaisen kuvan tai tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.

Annamme sinulle rajoitetun, ei-yksinoikeuden ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää verkkokauppaa vain näiden ehtojen ja näissä ehdoissa mainittujen asiakirjojen mukaisesti.

5. Vastuun rajoittaminen

Sovellettavan pakollisen lainsäädännön sallimissa rajoissa emme ole vastuussa taloudellisista menetyksistä, tulonmenetyksistä, voittojen menettämisestä, sopimusten menetyksistä, liiketoiminnasta tai ennakoiduista säästöistä, liikearvon menetyksestä, maineesta tai erityisistä tai rangaistavista menetyksistä, eikä mistään välillisistä tai muut epäsuorista vahingoista. Tätä vastuun pois sulkemista ei sovelleta törkeästä huolimattomuudesta tai laittomasta aikomuksesta, eikä sitä sovelleta myyjän vastuuseen tavaroiden aiheuttamalle kuolemalle tai henkilövahingoille.

Pyrimme kohtuullisesti esittämään tuotteet verkkokaupassa, mukaan lukien koostumus ja värit, tarkasti. Kuvien ja todellisten tuotteiden värivaihtoehdot voivat riippua tietokoneesi asetuksista, Internet-selaimesta tai muista asioista, emmekä voi olla vastuussa kuvien ja todellisten tuotteiden välisistä eroista.

6. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin ehtoihin sovellettava lainsäädäntö määritetään sovellettavan pakollisen lainsäädännön mukaisesti. Ellei sovellettavassa pakollisessa lainsäädännössä toisin määrätä, näitä ehtoja säännellään ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti.

Riidat, jotka johtuvat näistä yleisistä ehdoista, verkkokaupasta tai verkkokaupassa tehdyistä ostoista, ratkaistaan ​​ensisijaisesti neuvotteluilla ja viime kädessä toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta sovellettavan pakollisen lainsäädännön mukaisesti.

Sinulla on oikeus nostaa kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, jonka lainkäyttöalueella sinulla on asuinpaikka tai vakinainen asuinpaikkasi Suomessa. Voit myös lähettää asian Suomen kuluttajariitalautakunnalle (www.kuluttajariita.fi). Voit myös viedä Ehtoihin tai Verkkokauppaan liittyvän riidan riitojenratkaisuun Euroopan komission ylläpitämän online-riitojenratkaisun kautta (http://ec.europa.eu/odr).

Mikään tässä osiossa ei vaikuta oikeuksiin, jotka tunnustetaan voimassa olevassa sovellettavassa kuluttajalainsäädännössä.

7. Verkkokaupan ja ehtojen muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkinnan mukaan. Ehtoihin tehdyt muutokset tulevat voimaan kahden (2) viikon kuluttua ilmoituksen tekemisestä.

Voimme muuttaa verkkokauppaa milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Voimme esimerkiksi muuttaa tuotteita tai hintoja verkkokaupassa. Meillä on myös oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa verkkokauppa, sen sisällön tai sen osan tarjonta kokonaan tai rajoittaa verkkokaupan tai sen osien käyttöä. Pyrimme ilmoittamaan sinulle merkittävistä muutoksista ja käytön keskeytyksistä etukäteen, jos mahdollista.

Palveluntarjoajan yhteystiedot:

Berner Oy

Osoite: Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki

Asiakaspalvelu: info@haicolours.com